Acrocephalus scirpaceus - Teichrohrsänger
Acrocephalus streperus horticolus* - Gartenrohrsänger
Acrocephalus palustris - Sumpfrohrsänger
Acrocephalus dumetorum - Buschrohrsänger

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band II, Tafel 3 - Gera, 1897
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch -
b-online@botanik.uni-hamburg.de