Calidris canutus - Knut - Isländischer Strandläufer
Calidris maritima - Seestrandläufer

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band VIII, Tafel 21 - Gera, 1902
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch -
b-online@botanik.uni-hamburg.de