Calidris alpina - Alpenstrandläufer
Calidris alpina schinzi* - Schinz' Strandläufer
Calidris minuta - Zwerstrandläufer
Calidris temminickii - Temminckstrandläufer

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band VIII, Tafel 17 - Gera, 1902
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch -
b-online@botanik.uni-hamburg.de